Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  25 až 27 let
  

Luna a Saturn jsou si jaksi v pochodu vesmírem podobní. Luna v Progresích k 27 letům věku u Zrozence dle jeho HO projdou trigonem.

Saturn v Tranzitech dělá totéž, jen je trochu pomalejší.

 

Pčed 27 lety:

 R Prog. / … + $ R / … .

 W  Tranzit /…   + $ W / … .

Za lomítka se dopisují obě ZN. To které je v Radixu a to, kterým Pl ta která prochází. Mohou procházet stejným, nebo různým ZN. To už záleží na výchozích bodech Radixu. Mohou se také na čas setkat ve stejném ZN a později se od sebe vzdálit. Když se podíváte do Efemerid, přesně to můžete pochopit, ale potřebujete mít možnost Programem si ukázat také Progresivní postavení Luny!

 

Obě Pl se začínají rozcházet, viz výše je napsán důvod. Lunární R obsahy a prožívání začínají jistě zvolna míjet a předcházet  W  jež představuje formu, do které vtékají. W je Zemskou Planetou a my jsme dětmi země, z jejich prvků sestavenými. Luna vystihuje vnitřní niterné bohatství, ne tak materiální, jako je stvořena Země. Luna je Vodní Pl.

Obě Pl nedosáhnou vzájemného rozchodu příliš velkého, nad 6 let. A tak stále v budoucnosti i při jevech jako je retrogradita  W retrográdně  drží takto R a W na svých drahách jakoby krok souběžně pospolu po celý další život (počítaný na cca 84 let ).

 

Nové obsahy od nynějška (nad věk v nadpisu) dostanou zformování  W Saturnem. To je naopak, než tomu bylo od narození. Saturn byl nádobou - formou, která byla naplňována obsahy.

Jak přibývá prožitků, nutno je na základě zkušeností do sebe zatřídit a zodpovědně eliminovat na ty, jež budou dál použitelné, které osobně člověka poučily. Vzít si Lekce k srdci od W .

 

Transpersonální Pl ideálů Neptun Y také běží kosmem na svém orbitu. Nyní zaujme více méně Ú sextil, který je celkem příjemný.

 Y T / … + Ú Y R  / … .

 

Uvědomujeme si sounáležitost se světem a realizujeme se prostřednictvím společenských, kulturních, uměleckých ideálů, jež nás oslovují. Inspirace je nyní velkým zdrojem tvořivosti. Uvědomuje si, že jsme součásti lidské existence. Klademe si otázky o vesmírné realitě, co tam je a zdali je, a to ne pouze na rovině hmotné..

Někdo realizuje sociální ideály ve smyslu ochrany něčeho, ve směru ekologie, dobra pro zvířata, má zájem o potřeby dětí. Je to velmi blízké výše jmenovaným idejím, je to nadosobní a umělecko sociálně laděné. Inspirace jedince nyní vede a ta se odráží v jeho „tvorbě“, objeví se touha po duchovní kráse a uvědomování si poslání lidstva.

 

Je čas ptát se: Kdo jsem?

 

 

Také záhadné Pluto Z  se valí černým vzdáleným a neznámým vesmírem a zaujímá polokvadrát na své výchozí postavení v Radixu.

 Z  T / ‾  Ð  Z /  .

Je to aspekt potížistický, přináší krize a nutí v krizích se změnit. Oprava osobnosti nastává, nové sobě bližší sebevyjádření se zdaří, pocit útlaku to provází. Pokud se objeví obava či ostych, tak to vyplývá z dětství, neboť tam si to tak Zrozenec navykl. Musí se oprostit od obav, vydobýt z vlastních hlubin statečnost.

 

 
  Zdravíme Vás, jste 82160 odwiedzający (322612 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=