Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  Etapy vývoje dle věku - 1.díl
 


Pro ... (doplní se)  XY (číslo) let věku.

 

Věk od 0 do 28 let věku je v Dětské astrologii zachycen.

 

Věk od 18. let věku do 28. je tam i tady, překrývá se a zůstane to tak kvůli našemu Občanskému průkazu, protože HO pro dospělé si může objednat již 18 letý sám, anebo i jeho rodič..

 

Dospělost v astrologii se neřídí tím, co stanoví různé státy, počítá se dle Shůry daných Zákonů (27 - 29 je to individuálně dáno v HO každého člověka trochu jinak).

…………………………………

 

18 -19 let

Luna Progresivní se posune za 18 let od místa, kde byla při narození a bude mít právě potížistické naladění.

R  Prog. / ... ZN  ±  je oproti HO Zrození konkrétně ) na R / ... ZN, tam byla v okamžiku narození (Seskvikvadrát 135° uvažujeme za negativní aspekt ‾  90° a 45° oba negativní).

(Progresivní Luna, není Luna tranzitující).

 

 

Podobně tranzitující Jupiter V se z původního místa vzdálil do druhé Opozice E a způsobuje v nitru nevyvážené nastavení.

V Tranzit / ... ZN jiném v 18 letech má ±  čili přesně E V Radix  / ... ZN oproti původnímu.

(Tranzitující postupně dál od místa při Zrození, což se vyjádří úhlovou vzdálenosti, v jakékoliv budoucnosti od narození).

 

 

Taktéž ani tranzitující Saturn W nestojí, nýbrž za 18 let udělá kus cesty, do místa o 135° dále oproti výchozímu.

W Tranzit / ... ZN nové ±  ) W / ... ZN v Radixu původní.

(na tečky píšeme konkrétní Znamení, např. Beran A ). Radix je jinými slovy Horoskop zrození vypočtený pro čas, datum a místo narození.

 

Můžete si tam svá ZN dopsat a lépe uvidíte, oč jde. Použijte svůj nebo jiný HO. Můžete si jej nechat u nás vypracovat. Kontakt zde je na W: např. přes komentáře aj. si najdete spojení, pokud chcete.

 

 

Zrozenec má okolo 19 let věku za sebou fázi vyššího vzdělání (středního, učňovského atd.) a plně rozvinutou osobnost. Chce opustit vžité koleje, je to další z více období, kdy se nachází vlivem negativních    aspektů ve fázi negace a vzdoru vůči světu. Zde záleží již na skutečné osobnosti, která je nyní nějak rozvinutá a proto se v tomto období projevuje zcela individuálně.

Jestliže došlo k chybám ve výchově kolem 6 let věku dítěte, je kolem 19 let situace o to horší.

V tomto věku do jeho 20 let ještě naše rodičovská povinnost nekončí. Sklízíme dle pravidla o setbě. Ještě se můžeme zamyslet a mnohé společně s potomkem napravit, pokud je třeba.

 

 

Nastává poslední nápor a s tím krize jeho identity, protože vstoupení do světa po ukončení školy je zcela nová kapitola jeho života, kterou ještě nezakusil na sobě. Musí plnit očekávání společnosti. Musí také postavit se na vlastní nohy, je donucen učinit mnohá rozhodnutí a konečně získat jasný pocit vlastní identity.

Prožije mnoho „lásek“, domnívá se, že už všechno zná. Ale svět ho spoutává. Nic mu nemůže však zabránit v rozletu, nic jej v tomto věku nemůže příliš překvapit, ani zaskočit, v podstatě je spokojen se sebou, proto přeceňuje své síly a jeho hlavním kompasem je nadšení.

 

Saturn W bdí nad tím, aby se nestal oběti chimér a stal pevně na zemi a v realitě i v době tohoto neopodstatněného nadšení (daného V ).

 
  Zdravíme Vás, jste 82824 odwiedzający (324080 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=