Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  Zkušební dokument
 
Zkušební - Píše už Portál Astrologické znaky?

Astro

! " # $ % & ' ( ) * + - ; < > ? @

A B C D E F G H I J K L M

Q R S T U V W X Y Z

d e k a o t ‚ m

 

na astrologické značky

A Beran, B Býk, C Blíženci, D Rak, E Lev, F Panna, G Váhy, H Štír, I Střelec, J Kozoroh, K Vodnář, L Ryby.

 

! konjunkce, E opozice, Ú sextil, $ trigon, ( polokvadrát, #  kvadrát.

 

® šipka = plyne, « dvojšipka oboustranně platí.

 

..vložil vše správně.......
Uranium Original

:;<=@

ABCDEFGHIJQRUV_

abcdefghijkl

orstuvwxyz{|}Ž

Ÿ½¾¿ÓÔÕÖ×ØÚÜÝÞß

àáâãäåæçèéêëìíîï

ðÒ
..vložil řadu zástupných znaků místo mezer..

Uranium Original Fixed

: ; < = > @

A B C D E F G H I J U V Z _

a b c d e f g h i l

o r s t u v w x y z { | } Ž Ÿ

½ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ú Ý Þ ß

à â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï

ð ò
 

..po vložení se jeví správně, po Uložit se uvidí...
....................


 

ABCDEFGHIJ K L 

U  T   S 
R  
Q   Z 
V  W   X   Y 

!EÚ$#(&%ÚÚ 

potíže se sextilem 

Wingdings 2  Ú' sext se 

MS Gothic   astro ' ±   

…………………………………… 

 

 
  Zdravíme Vás, jste 82160 odwiedzający (322563 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=