Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  Po 21 letech věku
 

 

Vše výše popsané bylo pro trigon $  ze kterých se bude tlak měnit vlivem postupu R i W do kvadratury a období se stává rychle náročnější - u všech lidí. Dle ZN to může být rychlejší, pomalejší, roztěkanější, vážnější - liší se to ve způsobech prožívání.

 

Planeta zralosti Saturn se od nynějšího $  bude později blížit kolem 30 let věku do kvadrátu.

W Tranzit / ZN 2 #  W / ZN 1

Saturn v Radixu ve ZN 1 je v kvadratuře na ZN 2 pro W tranzitující. Člověk v tomto čase chce svobodu vůči rodičům, odmítá si nadále nenaplnit vlastní přání.

Nyní za $ přejde přes 150° & a pomoci jeho vlivu dostane příležitost ku konstruktivní vzpouře a má spojit materiální starosti s realitou a sebeprosazením se v ní.


 

X Tranzit / ZN 2 ‾ # X /  ZN původní.

HO ukáže, do jaké míry se to podaří pomocí dalších Pl v něm a nakolik se bude muset i nadále přizpůsobit, také odhalí, zda se mu podaří sloučit Uranské X riskantní činy zpět s minulosti, rodinou, navázat na to co se tam naučil a zdali bude dodržovat i zákony Saturnem W  dané. Zákony pro hmotnou zem, praktičnost, věcnost, zabezpečení se k přežití. Ideje nereálné neobstojí. Začíná postupně chápat, že své touhy lze uskutečnit jen v rámci společnosti (Uran Vl Vodnáře = týmovost) a že musí vzít na vědomí její požadavky. Zákony obsahuji ne jenom zákazy, ale také meze a možnosti i ochranu státu. Úlety působené Uranem se musí vložit do hranic daných realitou, kterou určuje pozemský Vládce Saturn. Vládce Zemského Živlu.

 

Také zralost R citů nyní z $ trigonu bude nabíhat zvolna během asi 7 let do kvadrátu # v Progresích.

 R Prog.  / ZN novém  #  / ZN z Radixu.

 

21 let znamená dosažení zletilosti (dle různých států 18 a výše), osvobození se s rodičovských pout, ale i ztrátu bezstarostného „svobodného“ dětství. Současně vzniká zcela nová situace, má povinnost najít svou individualitu a uplatnit ji ve světě. V citové oblasti má nalézt vyrovnanost a takt, naučit se pomáhat a konstruktivně reagovat, bez emocionálních výkyvů.

 

Náhle cítí, že se chce vytrhnout, tento věk provází sílící pocit potřeby nezávislosti, nechce, aby se mu někdo pletl nadále do života. Opět hledá ideologickou skupinu /jako dřív v pubertě/, ale jinou, má touhu nezištně pomáhat, ale postupně vnímá konflikt mezi sebou, mezi svou iluzí a přáními a společnosti, jež mu umožní jen určité šance. Chuť oddanosti proto odeznívá.

 

Přesto má v sobě napětí z očekávání „něčeho více přece“ a to může přerůst až v pocit, že jestli se věci nehnou a nezmění, tak snad ve 30 zemře. Tento pocit odpovídá umírání starých psychických obsahu v něm a kolem 30 let se bude nucen rozhodnout, zda zůstat na staré cestě, nebo dát prostor skutečnému rozvoji nového v sobě. Je to o strach, vystoupit do neznámá, na půdu neprobádanou, která skytá svobodu, ale i risk.

Je to také období opovrhování rutinou, bouření se proti pravidlům a prosazování svobody za každou cenu. Takové chování má pozitivní přínos v tom, že jedinec pozná své možnosti, vlohy a schopnosti. Bouří se proti všemu, všude a všem, kdo jej chce omezit, zejm. ve svobodě myšlení a pohybu v prostoru. Ale začíná chápat, že své touhy může naplnit jenom za jistých pravidel to právě a jedině uvnitř společnosti. Že vše je za něco. Že aby se rozlétl, musí nechat kus sebe, své volnosti v místě, kde si na to prvé vydělá.

 

Naše dítě se od 20 let změní k 30 letům k nepoznání, udělá mnoho milých a později krkolomných pokusů ve svém životě v tomto 10 ti letém údobí, kdy zkouší nervy své i ostatních k prasknutí. Má 3 důležité Pl v kvadraturách R a W a X  a to je síla! Jeden problém za druhým, celá řada a mnoho překážek, přes které musí přejít a jít vpřed. (Tak jako i my všichni kdysi).

Do nebo po 30 letech je dost zralý dle W na to, aby věděl, co dál, na co má a na co ne. Rodiče by neměli dítě od 21 - do 31 let omezovat, musí jen přihlížet a být připraven pomoci, když si o to dítě řekne.

 

Musíte ho nechat, mít možnost vyzkoušet si v síle a mladí to, co bude nadále potřebovat až do posledních dní - přece se nebude začínat rozvíjet až vy tu nebudete, musí najet na dospělost právě nyní! Pokud mu bázlivý rodič brání, dělá mu velmi zlou službu, brzdí ho, neumožňuje mu dozrát. Postavit se světu a žít.

 

V Os. HO má čas zralosti každý v jiném věku, někdo před 27 lety, jiný po 30. Je to individuální a proto totéž platí pro zletilost - ne že by astrologie říkala asi, proto že neví, ale kvůli uvedenému rozptylu v HO jednotlivců, ten konkrétní musí astrolog mít a pak už asi neříká!


 
  Zdravíme Vás, jste 82160 odwiedzający (322613 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=