Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  4-2.Nemoci
 


4-2. Zdraví a nemoc  Zdraví tělesné, nehody


A B C D E F G H I J K L       Q R S U T V W X Y Z t       ! E # ( '  $ &      AS, IC, DS, MC

 

Toto je velká kapitola, která je velmi specificky, podrobně a seriózně analyzovaná v Lékařských HO Astrologie lékařské. Tady je to spíše doplněk k Dětské astrologii, jen na okraj.

 

Myslí se zde jak nemoci těla, tak ty nehmatatelné, které se vně projeví např. nepřiměřenou úzkostí apod. Jsou to nemoci karmické, nemoci ducha, zcela nesprávně vžité pod lidsky zatříděnou skupinu duševních nemocí. Proč nesprávně? Duše jako centrum - neviditelné - naši věčné bytosti již jsme a jen měníme převleky věky, jež na ni při-oblékáme; ta Duše je v nás čistou kvalitou Ducha, chcete-li Boha. Je jiskrou, díky níž jsme. Tato čistá esence Jediného nemůže trpět ani nejmenším neduhem. Je zdravá jak přísloví říká: jako řípa, ba víc. Je přece věčná, jinak by nepřetrvala!

Proto název duševní nemoci je zcestný, ale i my jej použijeme, abychom se domluvili.

Závěrem:

vidíme, že nás život svazuje s hmotou a jsme nyní a i dřív a to již dost a velmi dlouho, v okovech materiálních, jak díky zaměstnání, tak tím že musíme pečovat o tělo, kvůli přežití, ale i jinak a vůbec.

Jen některé části naši bytosti tu a tam mají celkem blízko k Duchu. Nejvíce a nejblíže se podobají Duchu ti, jež žijí skrz duchovnější vnímání, skrz inspirace Shůry. Patří sem někteří umělci vážných typů umění a léčitelé (empatie dává prožitek shodný s jiným člověkem; sounáležitost jim dala jasnozření; ..).

Ti, kteří svým rozvojem pocházejícím s minulých vtělení, mají možnost více růst něž průměr lidstva, tak právě vzhledem k takové možnosti, dosáhnout nejvyšší kvalitu "rovinu duchovní", mají současně nejvyšší možné nebezpečí propadu do opačného extrému, např. drogy, sexuální abnormální vyžití.., což ne zřídka vidíme. Díky svému rozvoji mají na svých bedrech větší odpovědnost a to nejen za sebe. A tak se stává, že poslední schůdek, ten nejvyšší nevystoupí a padají mnohem níže pro další Zrození, než průměrní.

Každá mince má rub..

 

 
  Zdravíme Vás, jste 79456 odwiedzający (316571 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=