Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  Rovina 1.Duchovní
 


 

A B C D E F G H I J K L       Q R S U T V W X Y Z t       ! E # ( '  $ &      AS, IC, DS, MC

 

a) Kvalitativní niterné bohatství a schopnosti vybudované v Minulosti.

1. Duchovní sklony, nadosobní ideje          Duchovní

U dítěte má hlavní vliv na projev a rozvoj duchovnosti především Merkur, Luna a Neptun. Duchovní potřeba dokončuje to, čemu říkáme celostní osobnost. Duchovní uvědomění znamená vědomí si Boží přítomnosti. Tu poznáváme skrze Vyšší Já. To Universální Boží napájí tzv. nižší jednotlivá lidská "já" a spojuje každého jedince s Jednotou, ve které jsou ponořeni a s ní propojeni všichni. Dítě, duch v těle, který čerstvě přišel na tuto Zemi z pobytu v jiné rovině, bude silně potřebovat vědět, že je spojen s něčím mocnějším, vševědoucnějším a silnější než je člověk jímž je i sám, že má v nitru Něco co mu dá tolik síly, kolik ji bude v životě potřebovat a snad i víc.

Každá jedna rovina ze všech čtyř ovlivňuje souhru v celku člověka. Když jsou všechny 4 oblasti vědomě žity, máme dostatek energie a jsme v harmonii se sebou, se svým nitrem, s lidmi, se světem. Začínáme rozumět širokým a dalekosáhlým souvislostem, jsme  neomezeni prostorem a časem. Pociťujeme vděčnost za život jaký je. Chápeme co znamená: nevyslovitelné.

V každém Horoskopu HO mohu vidět planety Pl ve znameních ZN a to i v takovém Horoskopu, který nemá Ascendent AS. Tento HO nemá ani oblasti dění, Domy. Stává se to, když nemáme čas narození. HO nedělen na domy má postavení Pl a Bodů v ZN a ta si přinášíme z minulých životů, kde čas a prostor není dělen na 24 hodin ani na 12 oblastí života. Přicházíme se světů, kde se jedno propojuje s druhým jinak, než je lidské chápání časoprostoru. Relativnost Universálního HO, Mandaly vůči individuálnímu HO osobnímu, Zodiaku dává první informace. A to bez ohledu na nějaké dělení na 12 úseků. Toho se v interpretacích využívá. Nemůže obsahovat chyby, je jednoduchý a snadno si jej sestavíte sami.

 

Jde o to, že každý HO, Zodiak a ne-Zodiak má Živly a ty nejsou vůbec při našem příchodu na Zem vázány na domy. Byly i v jiných dimenzích pobytu ducha. Jsou i nyní v pozemském pobytu.

Například:

s domy i bez nich bude Živlové zastoupení v HO stejné. V HO jsou 4 živly a žádné dělení to nezmění.

 

(viz spřízněné Weby Astro esoterické společnosti, např. http://lov.bloguje.cz/ - do Vyhledávačů dejte náš název a budete mít obrovský výběr různých URL:)

 

Tímto způsobem řadím posloupnost následných textů:

1) neměnné čili bez Domů.

2) zaměřené na Domy, mnohem podrobnější.

 
  Zdravíme Vás, jste 79456 odwiedzający (316687 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=