Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  Didaktika a Astrologie
 
 

 

Flexibilní didaktika dle Astrologie
 

 

Značky a symboly:

A B C D E F G H I J K L

 Q R S U T V W X Y Z t

 ! E # ( '   $ &

AS, IC, DS, MC

 

 

Didaktika je teorie výchovy uplatněná v praxi - rodičem, učitelem..

Flexibilní výchova s Horoskopem


PRIMOVNÍ DĚCKO

Když využijeme pro všechny oblasti života Manuál dodaný současně k Stvoření pro jeho bytí na Zemi, nepochybíme. Jedním z těchto manuálu, jak Zemi a život použít, může být Horoskop. Jsou jistě i jiné iracionální metody a možnosti.

I. ZODIAK
 

 

Kruh, ve kterém jsou Planety umístěny bez domů, bez rozdělení na 12 výseků, na obvodu však se 12 Znameními, je podoben Boží Mandale. Mandala neurčuje oblast (dům), kde se co bude dít. Stejně jako Vesmír nemá čas, místo, prostor, tak jak je známe na Zemi. Zodiak a Mandala jsou si podobny. Mandalu si natočíme vlevo, tam je začátek, kde je Beran a . U běžného kompletního Horoskopu je v onom místě bod = Ascendent. Jsou však případy, s ohledem, co budeme řešit, že na počátek nastavíme např. Váhy  G a pak se ptáme na manželství (aj. záležitosti).

To teď ponecháme stranou. Každá Planeta soustředí energii Ducha neboli Duše, což se nedá rozlišit u Nejvyšší Bytosti, obé je stejně čisté.

Člověk má svého individuálního ducha, přesněji jím je + tělo. Centrem ducha a současně tedy člověka je jeho duše. Ke slovu se na Zemi dostává však jiné centrum v nás. Je jím Ego, centrála člověka. Energie, či vibrace hmotné a vnímatelné lidskými smysly mají takové frekvence, které už tělo neregistruje, zato jsou citelné pro aurální obaly, které ho vnímají. My také se musíme zjemnit a naše evoluce vede od hrubohmotného světa k Světům vyšším jemnohmotným.

Stručně máme v sobě 4 roviny. V nekonečném měřítku existují rovněž tyto 4 roviny. Každá Pl v HO má tyto 4 roviny v sobě. Každé Znamení vyzařuje jak do kosmu tak konkrétně na jednotlivce také 4 kvality energií. Jde o to, jak jemně dokážeme vnímat - naprostá většina vnímá Pozemské spektrum a nic víc.

Duše už dávno prochází životy a má mnoho zkušeností. Ego naproti tomu nyní vnímá Pozemskou existenci jako jedinou možnou. Proto biblický boj, který je prostřednictvím lidí popsán, představuje ve Skutečnosti boj svaté duše v nás, s nesvatým Egem v nás. Když vítězí Duše, žijeme duchovnější Principy. Duše (s velkým D, nadduše aj.) přímo napájí duši, tedy veškeré duše. Tím také duchy, které si představte jako mezistav mezi zcela svatým a zcela světským. Avšak všechna těla jediné bytosti se vzájemně prostupují a 4 kvalitativní roviny také nemají přesný ostrý přechod.

Kružnice okolo kruhu HO je od středu všude samozřejmě stejně daleko. To znamená, že my lidé na obvodu, daleko od duchovního Centra (ve středu), neboli my Boží jiskry více daleko než na obvodu kruhu již být nemůžeme. Tato křivka představuje kout vesmíru, který byl pro lidské bytosti vytvořen, než budou mít chuť jít po cestě k Centru, kde nic není daleko, vše se překrývá a je prolnuto Láskou nebeskou, Láskou věčnou, Jasem, Nádherou..

Tento kruh nám dokáže ukázat o lidech vše, pokud to umíme ze symbolů "přeložit" a tlumočit. Je to podobné Znakové řeči..

A zde je také vidět, jak nejvhodněji lze konkrétní dítě vést, velmi zdravě, vhodně pro jeho plný radostný rozvoj, který mu "sudičky = karma" daly do vínku. Prosím, chápejte hned od počátku, že to my sami sobě jsme dobrou či zlou sudičkou, sami sobě si připravíme osud = karmu a dharmu /náročnou i příjemnou/.

Termíny k opakování: 

 

karma, dharma, dobré, zlé, to anebo to, to i to, osud. kvalitativní roviny: duchovní, mentální, emocionální, pozemská materiální. Rozdíly: duch, Duch, Duše, duše, Ego. HO kruh, kružnice, střed. Mandala, Zodiak, Horoskop. Smysly neuchopitelné: jemnohmotné bytí.
 
  Zdravíme Vás, jste 79456 odwiedzający (316659 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=