Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  Nadpisy 1. až 4.
 Nadpis 1., 2., 3., 4. 

Na Počátku jsme byli stvořeni a žili na rovině 1.Duchovní.

Příchodem na svět jsme ji opustili a přemístili se v průběhu doby přes 2. a 3. na rovinu 4. Pozemskou.

Stále je náš pravý Domov v duchovní oblasti a my nyní hledáme cestu Tam, zpět. V každém z nás jsou všechny duchovní síly, které čekají až dozrajeme.

Duchovní rovina 1. je nám nyní vzdálená.

Mentální rovina  2. se projevuje Intelektem.

Rovina Astrální  3. nám způsobuje nejvíce potíži a citových potřeb.

Poslední           4.Fyzická úroveň se samovolně projeví kvalitou nebo nemoci, úrazy těla aj.

V každé Planetě, Znamení, Domu jsou všechny 4 dimenze stále přítomny s tím rozdílem, že někdo je žije více a jiní méně. Čím více jednáme nekonstruktivně, tím máme Cestu Domů delší, tím vzdálenější jsme původním čistým Principům, tím více se namáháme a tím více nesnází život za životem překonáváme až do chvíle, kdy vezmeme zpátečku a začneme jednat konstruktivně. Začneme, kontrolou toho je v nás Svědomí, které symbolizuje planeta Pl Saturn

Označení 4., 3., 2., 1. jsou eventuality pro nynější pobyt jednotlivého ducha v těle, jež má stále možnost vyskytovat se a růst na všech úrovních v současné materiálně poznatelné pozemské rovině, s ohledem na své možností čitelné snadno v HO, díky práci se sebou a prostřednictvím poznání, pokud si klade otázky a pochopí: oč běží a o čem život Je.

Sport a 4.Fyzická úroveň žitá stále a nejen sportem se dá výběrem povýšit až na úroveň 1.Duchovní (duchovní "sporty").

Naopak 1.Duchovní nejvyšší kvalitu lze zneužitím mimosmyslových schopností ztrácet, např.: propůjčí-li se jedinec jako medium, požívá-li drogy k prožitku onoho zvláštního. Tím se dostává k jiným než svatým vibracím, které mu přivodí neuvěřitelné krásné či hrůzné zážitky a stavy.. varovat se těchto zkušeností je doporučení hodno, tito lidé ani netuší, jakým silám se vydávají na pospas!

V závislosti na usilování od 4. k 1. anebo od klesání od 1. k 4. nastává individuální "revoluce proti Zákonu, involuce, regrese, pád", anebo v ideálním případě naopak jdeme po Cestě vpřed, evoluce.

Pro jedince je nepodstatné, zdali 90% lidí jde cestou zpět, když on sám je posuzován Universem samostatně. Posudek Universa je jediný důležitý. Pro něj bude jednou dobře, když nyní patří k 10%.

Většina lidí je těch co, jdou cestou průměrnou. Zvláštní jednotlivci ať pozitivní a úžasní, anebo ti jež jsou na začátku svého vývoje; obojí jsou na okrajích a to dokonce i mimo běžný průměr. To je konstatování faktů. Rádi se řadíme k lepším, ale zbožné přání a realné skutky nutno rozlišit..


Použité značky a symboly ev.v textech:

A B C D E F G H I J K L      Q R S U T V W X Y Z t       ! E # ( '  $ &   AS, IC, DS, MC

 
  Zdravíme Vás, jste 79456 odwiedzający (316539 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=